in bedrijf en maatschappij 
Home » De Balansindicator Methodiek

De Balansindicator Methodiek 

Systeemverandering vanaf fundamenteel niveau

 

De termen 'cultuurverandering', 'kanteling', of 'een nieuw systeem' zijn actueler dan ooit. Dat is niet zo vreemd als we zien wat er aan de hand is met het klimaat, de natuur, in het onderwijs, de zorg, in de politiek. We stellen ons steeds vaker de vraag wat we meer waarderen: 

Een hoge output op korte termijn of producten en publicaties van goede kwaliteit?  Een hoog BBP, of lichamelijk en geestelijk welzijn in een gezonde leefomgeving met schoon water en zuivere lucht? Plezier in het werk, of een burn-out met een fantastisch cv...?

Veel mensen zijn het erover eens dat het tijd is voor veranderingen op meerdere terreinen. Maatschappelijk, economisch en bestuurlijk, gericht op een gezond werk- en leefklimaat en vitale behoeften.

Maar een cultuurverandering is NIET voltooid als er een compleet nieuw kabinet of nieuwe directie zit, als er nieuwe regels zijn gemaakt of als een groep ander gedrag vertoont. 

In de kern van de zaak gaat cultuurtransitie om een verandering van het denkkader van de groep. En die kan alleen plaatsvinden vanaf fundamenteel niveau. 

De Balansindicator Methodiek© is een instrument voor cultuuranalyse en -verandering en is ontwikkeld door drs. Karin Kasdorp. De methodiek is onderscheidend vanwege de werking op het fundamentele cultuurniveau. De meeste veranderingsmethoden zoeken nl. de oplossing in het aanpakken van de problemen zelf, of in het gedrag dat er aanleiding toe geeft, terwijl dat symptomen zijn. Het realiseren van veranderingen op deze cultuurniveaus heeft geen zin. 

De methodiek begint op het diepste cultuurniveau, nl. het denkkader, en gaat dan nóg een stap verder. Want ons dualistische denksysteem is zelf gebaseerd op twee universele oer-fundamenten: het feminiene en masculiene principe. Fundamentele cultuurverandering kan dan ook uitsluitend worden bereikt als de masculiene en feminiene waarden in een gezonde verhouding worden gebracht. De complete cultuur, die inherent is aan het denkkader van de sociale groep, verandert als gevolg van het nieuwe waardenstelsel mee.  

 

De Balansindicator Methodiek biedt unieke handvatten om de oerprincipes in de praktijk te leren herkennen: de Balansindicatoren. Met dit instrumentarium wordt een waardenscan gemaakt en de cultuur in kaart gebracht. De Balansindicatoren maken de vertaalslag mogelijk van de abstracte begrippen naar concrete situaties of gedrag in de praktijk, en vice versa. Dit is een van de belangrijkste stappen in het cultuurveranderingsproces. 

 

De Balansindicator Methodiek is in alle sociale systemen in te zetten. Dit kan bijvoorbeeld een profit- of non-profit organisatie zijn, bestuurlijke of uitvoerende organisaties, maar ook kleine of grotere samenlevingsverbanden.  Niet in de laatste plaats biedt de methodiek de mogelijkheid voor een nieuwe indicator voor het BNP, als maatstaf en richtingaanwijzer voor een integraal welzijnsniveau.