Cultuurverandering en Systeemtransitie

De Balansindicator

Instrument voor systeem-analyse en cultuurverandering

 

 Transitie op basis van masculiniteit en femininiteit 

 

 

 

Hoe gaat dat in zijn werk? Lees verder