De Balansindicator 

Instrument voor cultuur- en systeemverandering

 

De politieke bestuurscultuur, ministeries, banken, de advocatuur, de wetenschappelijke wereld, de Belastingdienst, de Politie, de Landmacht, uitvoeringsinstanties, de land-, tuinbouw en veeteeltsector, de sportwereld, het onderwijs, radio en televisiesegment

en oja, vergeet je eigen organisatie niet...  

Welk (sociaal) systeem is er niet aan een cultuurverandering toe...?

 

Maar hoe pak je zoiets aan?

In ieder geval NIET door met elkaar om de tafel te gaan zitten om nieuwe afspraken te maken.

Maar dat wordt wel vrijwel altijd gedaan.

 

Cultuur is echter meer dan gewenst of ongewenst gedrag, voorgeschreven of ongeschreven normen, of de sfeer.

Dit zijn cultuursymptomen en veranderen op symptoomniveau heeft geen zin.

Nieuwe normen of afspraken, zelfs ander gedrag of communicatiepatronen zijn geen garantie voor een cultuurverandering.

 

Cultuurverandering begint bij de analyse en bewustwording van de gezamenlijke mindset - de denkpatronen van de groep.

Want dat is de essentie van een cultuur. 

 

En die verander je niet even door nieuwe afspraken te maken. Zelfs niet als de meerderheid het er mee eens is. 

 

De allereerste stap: Hoe krijg je zo'n abstract fenomeen als een mindset in beeld? 

 Daarvoor heb ik de Balansindicator ontwikkeld - een methodiek voor fundamentele verandering. 

Het model brengt in kaart hoe mensen in de groep collectief denken, en die analyse is het vertrekpunt om het instrumentarium in te zetten voor de daadwerkelijke cultuurverandering.  

Omdat denken dualistisch is, hebben de twee oerpincipes van dualiteit hier alles mee te maken.

Je kunt deze yin en yang noemen, of femininiteit en masculiniteit, of anima en animus....    

 

Klinkt wat te ingewikkeld en nog niet erg concreet?

 

Ik nodig u uit om samen te bekijken hoe we de Balansindicator kunnen toepassen in uw veranderingsproject. 

 

Eerst een Presentatie?  Die is te boeken via Contact.

 

Graag tot ziens!

Karin Kasdorp