Drs. Karin Kasdorp (1970) studeerde organisatiekunde, culturele antropologie en journalistiek. Ze werkt(e) o.a. als tekstschrijver, manager Communicatie, full-time moeder en bestuurder. 

 

Al 20 jaar is ze gefascineerd door de rol die masculiniteit en femininiteit spelen in antropologische processen en hoe cruciaal die twee fenomenen zijn bij cultuurtransities in grote en in kleine sociale verbanden.

Het bijdragen aan de bewustwording van die rol plus het implementeren in de praktijk is haar grote passie.

 

Non-duaal denken speelt in haar leven en werk een belangrijke rol: een integrale - of zo je wilt holistische - kijk op nieuwe economie, bestuur en gezondheid is daarvoor kenmerkend.

 

De combinatie van academische vorming en bestuurlijke en journalistieke kwaliteiten met sterke intrinsieke drijfveren speelt een grote rol in haar aanpak.

"Cultuurverandering draait om verandering van de mindset van de groep, en dat begint bij het (h)erkennen van masculiene en feminiene waarden."

Karin Kasdorp