Drs. Karin Kasdorp (1970) studeerde organisatiekunde, culturele antropologie en journalistiek. Ze werkt(e) o.a. als tekstschrijver, manager Communicatie, full-time moeder en bestuurder. 

 

"Al 20 jaar ben ik gefascineerd door de rol die masculiniteit en femininiteit spelen in antropologische processen en hoe cruciaal die twee fenomenen zijn bij transitieprocessen.

In de afgelopen jaren heb ik de aandacht ervoor in rap tempo zien toenemen.

Het bijdragen aan de bewustwording van die rol plus de implementatie in de praktijk is zowel een drijfveer als inspiratie voor mij. 

 

Non-duaal denken neemt in mijn leven en werk een belangrijke plaats in. 

Een integrale - of zo je wilt holistische - kijk op nieuwe economie, bestuur en gezondheid is daarvoor kenmerkend.

 

De combinatie van mijn academische vorming, bestuurlijke en journalistieke kwaliteiten met sterke intrinsieke drijfveren en intuïtie past in mijn non-duale aanpak."

"Cultuurverandering begint bij de verandering van de mindset van de groep, en dat begint bij het (h)erkennen van masculiene en feminiene waarden."

Karin Kasdorp