Drs. Karin Kasdorp studeerde organisatiekunde, culturele antropologie en journalistiek. Ze werkt(e) o.a. als tekstschrijver, manager Communicatie, full-time moeder en bestuurder. 

 

Al 20 jaar is ze gefascineerd door de rol die masculiniteit en femininiteit spelen in antropologische processen en hoe cruciaal die twee fenomenen zijn bij cultuurtransities.

In de afgelopen jaren heeft ze de aandacht ervoor in rap tempo zien toenemen.

Het bijdragen aan de bewustwording van die rol plus het implementeren in de praktijk is haar grote passie.

 

Non-duaal denken neemt in haar leven en werk een belangrijke plaats in. 

Een integrale - of zo je wilt holistische - kijk op nieuwe economie, bestuur en gezondheid is daarvoor kenmerkend.

 

De combinatie van academische vorming, bestuurlijke en journalistieke kwaliteiten met sterke intrinsieke drijfveren en intuïtie past in haar non-duale aanpak.

"Cultuurverandering begint bij verandering van de mindset van de groep, en dat begint bij het (h)erkennen van masculiene en feminiene waarden."

Karin Kasdorp